VEELGESTELDE VRAGEN SCHEIDEN

Graag helpen we u op weg met het beantwoorden van de meest gestelde vragen.

Voor meer uitleg en meer gedetailleerde informatie passend op uw situatie, neem dan gerust contact met ons op. 

Hoeveel kost een echtscheiding?

Dat is lastig te beantwoorden en is afhankelijk van de vraag of beide partners bereid zijn in onderling overleg tot een afwikkeling te komen. Onderling overleg bespaart echt kosten. 

Bij Küppers & Odekerken bestaat nog steeds de mogelijkheid om een pakketprijs af te spreken voor het mediation traject, bel voor de mogelijkheden.

Hoe lang duurt het echtscheidingsproces?

Een echtscheidingsprocedure met een eigen advocaat kan soms lang duren. De wachttijden bij de rechtbanken zijn lang....

Kan ik beter de scheiding aanvragen of mijn partner?

Dat maakt geen enkel verschil voor uw rechtspositie. Indien de andere echtgenoot een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank indient met bepaalde verzoeken (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van een zorgregeling voor de kinderen) en u wilt zelf ook eigen verzoeken aan de rechtbank voorleggen (zoals het vaststellen van alimentatie), dan mogen die verzoeken ook in het verweerschrift worden opgenomen. De rechter moet uiteindelijk een beslissing nemen op alle verzoeken die zijn ingediend. Of deze verzoeken nu in het verzoekschrift of in het verweerschrift worden opgenomen is om het even.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

De Expertgroep Alimentatienormen heeft een rapport uitgebracht, dat jaarlijks wordt aangepast en dat als uitgangspunt wordt gebruikt door rechters en advocaten om de partner -en kinderalimentatie te berekenen. Dit rapport is een richtlijn, waarvan kan worden afgeweken in individuele gevallen.

Hoeveel partneralimentatie kan ik vragen?

De Expertgroep Alimentatienormen heeft een rapport uitgebracht, dat jaarlijks wordt aangepast en dat als uitgangspunt wordt gebruikt door rechters en advocaten om de partneralimentatie te berekenen.
Dit rapport is een richtlijn, waarvan kan worden afgeweken in individuele gevallen. 

Als ik co-ouderschap afspreek, hoef ik dan geen kinderalimentatie te betalen?

Dit is een wijdverbreid misverstand. Kinderalimentatie is weliswaar deels afhankelijk van de zorg die u als ouder voor uw rekening neemt (het aantal dagen zorg voor de kinderen), maar ook van uw inkomen en het inkomen van de andere ouder. Het kan dus zijn dat u de helft van de zorg voor de kinderen op u neemt en daarnaast ook nog kinderalimentatie moet betalen.

Ik mag mijn kinderen niet zien, hoef ik dan geen kinderalimentatie te betalen?

Kinderalimentatie is geen 'kijkgeld': het betalen van kinderalimentatie is een wettelijke verplichting, ongeacht of u contact heeft met uw kinderen. Kinderalimentatie is immers bedoeld als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een kind. De verdeling van de zorg voor een kind staat hier los van.  

Kan mijn kind van 12 jaar meebepalen hoe de contactregeling eruit ziet?

Een kind van 12 jaar of ouder wordt in de echtscheidingsprocedure door de rechter uitgenodigd om zijn mening te geven over zaken die het kind aangaan, zoals de verdeling van de zorg. Dat is in de wet bepaald. Zo'n kindgesprek bij de rechtbank vindt dus ook plaats als beide ouders het eens zijn over een regeling voor de kinderen en deze regeling in een ouderschapsplan hebben vastgelegd.  

Mijn kind wil niet naar zijn vader/moeder, wat kan ik daar aan doen?

Er zal bij u als ouder een alarmbel moeten gaan rinkelen als dit signaal van uw kind komt. Heeft uw kind last van de scheiding? Last van alle emoties die spelen?

Welke zorgregeling of omgangsregeling is gebruikelijk?

De tijd dat een weekend per veertien dagen (een weekendregeling) de gebruikelijke regeling voor vaders was, ligt allang achter ons. Tegenwoordig wordt per individueel geval bekeken welke regeling in het belang van uw kind is en wat het best passend is in de specifieke situatie.

Kan ik in het huis blijven wonen?

Of u in het huis kunt blijven wonen is meestal afhankelijk van de vraag of u de hypotheek van uw koopwoning kunt overnemen en uw ex uit de hoofdelijke aansprakelijk van de hypothecaire verplichting kunt laten ontslaan. Dit is vaak lastig te beoordelen, want hoe gaat uw situatie er na de scheiding uitzien. 

Als ik de woning verlaat geef ik dan iets prijs of is dat in mijn nadeel?

Er zijn twee antwoorden mogelijk. Voor de vraag wie er voorlopig gebruik kan maken van de (nog niet verdeelde) woning, kan het in uw nadeel zijn als u de woning verlaat en zich elders vestigt. Het zal dan moeilijk worden om het gebruik weer terug te vragen. 

Ik wil niet dat mijn ex het huis overneemt, is het mogelijk om dat tegen te houden?

In beginsel kunt u dat niet tegenhouden. Indien uw ex in staat is om u uit de hypothecaire verplichting te ontslaan die op het huis rust, kan de woning aan hem toegedeeld worden onder de voorwaarde dat de overwaarde wordt verdeeld.
Wel moet er vanzelfsprekend overeenstemming worden bereikt over de commerciële waarde van de woning. Als over de waarde van de woning een discussie ontstaat zal de rechter de waarde van de woning laten taxeren en zo tot een afwikkeling kunnen komen. U kunt vervolgens verplicht worden mee te werken aan de eigendomsoverdracht van de woning aan uw ex.

 

Kunnen we afspreken dat het huis onverdeeld blijft en ik er blijf wonen?

U kunt alles met elkaar afspreken, dus ook de onverdeeldheid van uw woning. Let er wel op dat de hypotheek van de gemeenschappelijke woning slechts 2 jaar nadat uw ex op een ander adres staat ingeschreven volledig aftrekbaar blijft. Na 2 jaar kunt u slechts uw helft nog fiscaal aftrekken.

Kan ik mijn ex uit huis zetten?

Als u er samen niet uitkomt wie het voorlopig gebruik van de gezamenlijke woning krijgt dan kan via een zogenaamde voorlopige voorziening aan de rechter worden gevraagd wie dit voorlopig gebruik krijgt, althans gedurende de periode van de scheiding/onverdeeldheid van de woning.

Belangrijk voor de beoordeling daarbij zijn de volgende omstandigheden: de zorgverdeling van de kinderen en de (on) mogelijkheid om op korte termijn andere woonruimte te krijgen. Vaak zal de ouder die de hoofdzorgtaak voor de kinderen heeft het voorlopig gebruik krijgen.


U kunt uw ex dus niet zomaar de deur wijzen, u zult daar of overeenstemming over moeten bereiken of een rechter zal daar een beslissing over moeten nemen.

Hoe vertel ik het de kinderen?

Het is belangrijk dat u dat samen doet. Zo laat u uw kinderen zien dat u nog wel een eenheid vormt.

Mag ik de inboedel uit het huis meenemen?

Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van een aantal zaken zoals of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden en of er sprake is van privé inboedel.

In beginsel zult u overleg moeten voeren met uw ex. Ook wanneer een deel van de inboedel uw privé eigendom is. Het is niet prettig voor de kinderen wanneer een huis wordt leeggehaald zonder dat er zicht is op nieuwe inboedel.

Ik heb huwelijkse voorwaarden, hoe wordt er verdeeld?

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden.

Ik heb niet periodiek afgerekend volgens mijn huwelijkse voorwaarden, wat nu?

Als u in uw huwelijkse voorwaarden een periodiek (vaak jaarlijks) verrekenbeding overeen gekomen bent terwijl die verrekening niet jaarlijks heeft plaatsgevonden zal dat bij einde huwelijk alsnog plaats moeten vinden.

Wat is een periodiek verrekenbeding?

Jaarlijks wordt het overgespaard inkomen bij helfte verrekend. Het overgespaard inkomen is het gezamenlijk inkomen dat overblijft nadat alle huishoudelijke kosten zijn betaald.

Heb ik recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen?

Dit is afhankelijk van wat u hierover heeft afgesproken bij het aangaan van het huwelijk. 

Moet ik de waarde van mijn onderneming delen met mijn ex?

Of u (een deel) van de waarde van uw onderneming moet delen met uw ex is afhankelijk van de vraag welke afspraken u hierover heeft gemaakt.

Kan ik mijn onderneming voortzetten?

Het kan niet de bedoeling zijn dat u door uw scheiding uw onderneming niet kunt voortzetten. Uw onderneming is immers uw bron van inkomen en daaruit zal een eventuele partneralimentatie of kinderalimentatie moeten worden betaald. In de zakelijke afwikkeling van de relatie wordt daar rekening mee gehouden.
Het kan zijn dat u op basis van uw huwelijkse voorwaarden of uw gemeenschap van goederen een deel van de waarde van uw onderneming dient te verrekenen met uw ex partner. Hoe dan ook dit kan er volgens vaste jurisprudentie niet toe leiden dat u uw onderneming niet kunt voortzetten. In veel gevallen is een overleg de oplossing.

Kan ik de arbeidsovereenkomst met mijn ex eindigen?

Dat kan niet zomaar. U zult hier een vergunning voor moeten aanvragen of de ontbinding bij de kantonrechter vragen. Vraag hiervoor advies bij een advocaat die deskundig is op het gebied van arbeidsrecht. Wij werken met deze deskundige samen.
Beter nog is om met elkaar in overleg te treden. Voor beide ex echtelieden is er immers vaak geen belang om een arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Is het salaris dat ik als DGA uit mijn BV ontvang de basis voor het berekenen van mijn draagkracht in het kader van partner en kinderalimentatie?

In beginsel wel echter er kan discussie ontstaan indien u zichzelf feitelijk een hoger salaris zou kunnen uitkeren maar dat om uw moverende redenen niet doet. Deze discussies worden wel gevoerd in de praktijk.

Het is belangrijk om dan in contact te staan met een deskundig advocaat die gewend is deze discussies te voeren. Bij Küppers & Odekerken bent u aan het juiste adres.

Wat is ouderdomspensioen?

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS) voorziet van rechtswege in een verevening van het tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen.

Feitelijk betekent dit dat het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens huwelijk automatisch wordt gedeeld. Je kunt er ook iets anders over afspreken, zoals een uitsluiting van de verevening of een andere verdeelsleutel of zelfs een afkoop.

Mag ik met kinderen op vakantie zonder toestemming van mijn ex?

In de meeste gevallen, zeker in geval u gehuwd was, is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als gevolg hiervan heeft u toestemming nodig van uw ex wanneer u op vakantie gaat naar het buitenland. Voor een binnenlandse vakantie is dat niet nodig.

Kan ik met mijn kinderen verhuizen naar een andere stad zonder toestemming van mijn ex?

In de meeste gevallen, zeker in geval u gehuwd was, is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als gevolg hiervan heeft u toestemming nodig van uw ex wanneer u verhuisd naar een andere stad.

Mag ik zelfstandig beslissen over de school van mijn kinderen?

In de meeste gevallen, zeker in geval u gehuwd was, is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als gevolg hiervan beslist u samen over de school van uw kinderen. Komt u er niet uit samen dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter.

 • Küppers & Odekerken Advocaten

  Ginnekenweg 185

  4835 NA Breda

  T 076-5611265

  F 076-5656289

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  kuppersodekerken.nl