Screen-Shot-2018-02-28-at-16.13.09

Enige maanden geleden kreeg ik als vice-voorzitter van de vFAS de uitnodiging deel te nemen in het platform scheiden zonder schade onder leiding van oud minister van jeugd en gezin André Rouvoet. 

De opdracht was om met een actielijn en oplossingsrichtingen te komen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Samen met een aantal deskundige organisaties zoals de Orde van advocaten, Raad voor Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Gemeenten, Villa Pinedo, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit, zijn we het gesprek met elkaar aangegaan. Over één punt waren we het eens: het kan en moet in sommige gevallen beter dan het nu gaat. 

 

Alle betrokken organisaties hebben de hand in eigen boezem gestoken en vanuit hun eigen deskundigheid verbeterpunten aangedragen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een mooi rapport (André wilde het aanvankelijk geen rapport noemen;) Dit rapport "Scheiden....en de kinderen dan?" is afgelopen donderdag 22 februari j.l aan de Ministers Sander Dekker van rechtsbescherming en Hugo de Jonge van VWS aangeboden.

 

Het is nu aan de beide Ministers.

 

Ik spreek de hoop uit dat het voor hen een bruikbaar rapport is waarbij niet uit het oog wordt verloren dat met de bestaande deskundigheid al heel veel leed wordt voorkomen. Denk aan de professionele begeleiders van de vFAS die het overleg tussen de echtelieden en het belang van het kind altijd als uitgangspunt nemen.

Het rapport heeft inmiddels al veel aandacht in de media gehad (Radio 1, NPO 1, Jinek, AD).

 

Zie hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid, en tevens het Rapport "Scheiden... en de kinderen dan?"