Hypotheekrenteaftrek.jp_20200323-120819_1

Een foute aangifte na scheiding van de hypotheekrente van de echtelijke woning die nog onverdeeld is gebleven na een scheiding kan leiden tot een verlies aan aftrek. Dat is zonde want dat scheelt soms een paar honderd euro per maand, terwijl het niet nodig is. Als je het echtscheidingsconvenant op de juiste wijze opstelt kan toch heel makkelijk een volledige hypotheekrenteaftrek worden ontvangen gedurende 2 jaar van onverdeeldheid na scheiding.


Elke situatie is anders, maar hieronder wordt een situatie uitgewerkt waarna vervolgens wordt aangegeven hoe daar op wordt geanticipeerd bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

Man en vrouw hebben samen een woning in eigendom. Ze scheiden, de man blijft in de woning wonen, de vrouw vertrekt. Afspraak is dat man nog 2 jaar de tijd krijgt om zowel de woning als de hypotheek op zijn naam te krijgen. Ook wordt afgesproken dat de man de hypotheekrente maandelijks gaat betalen en aan de vrouw partneralimentatie betaalt.

Om tot een volledige aftrek van de hypotheekrente te komen moeten de man en de vrouw feitelijk allebei de helft van de hypotheekrente aan de bank gaan betalen. Die feitelijke betaling door de vrouw wordt voor haar gecompenseerd doordat de man een extra bedrag aan partneralimentatie (gelijk aan de door haar betaalde hypotheekrente) aan de vrouw betaalt. Qua feitelijke betaling wordt het zo rechtgetrokken.

Deze betalingen worden als volgt in de aangifte opgenomen:

Op deze manier valt de extra hypotheekrenteaftrek voor de vrouw weg tegen de extra partneralimentatie aanslag voor de vrouw en wordt dit belastingneutraal gedaan terwijl wel de volledige hypotheekrenteaftrek wordt genoten door de man.

Het kan nodig zijn dat er achteraf een kleine correctie dient plaats te vinden in verband met verschil in aftrek hypotheek en partneralimentatie maar dat is dan peanuts.

Belangrijk is echter wel om de verschuldigdheid van partneralimentatie in het echtscheidingsconvenant op te nemen. Als die afspraak niet in het convenant staat zal de fiscus niet accepteren dat het op voorgaande wijze in de aangifte wordt opgenomen.

Duidelijk is dat er meerdere opties zijn bij het onverdeeld laten van de woning en de aftrek. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de man vertrekt en de vrouw slechts een deel van de hypotheekrente betaalt, of dat de vrouw helemaal geen hypotheekrente betaalt en wat als de vrouw vertrekt en de man de volledige hypotheekrente betaalt en de man daarnaast ook nog partneralimentatie betaalt aan de vrouw (en dus geen partneralimentatie ontvangt).

 

Er zijn meerdere opties mogelijk wanneer het gaat om het regelen van de hypotheekrenteaftrek bij een scheiding. Küppers & Odekerken kan u ook hierbij adviseren. Heeft u nog meer vragen na het lezen van dit blogartikel? Neem dan vooral contact op!