Disclaimer

Disclaimer – Deze email en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u deze email ontvangen en bent u niet de geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via email of telefoon (076-5611265) en verwijder deze email van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze email en mogelijke bijlage(n) virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo beperkt mogelijk te houden.

 

Disclaimer – This email and any files transmitted with it are confidential and contain privileged or copyright information. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by email or phone (076-5611265) and delete this email from your system. We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has been taken to minimise the risk.